หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด อบต. [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)