หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัด ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีเด่น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ สมัยสามัญประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2