หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
...........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งโพ
ทุ่งโพแหล่งเกษตรสมบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่คุณธรรม
นำเกษตรไร้สาร ตระการตาแหล่งท่องเที่ยว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งโพ
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งโพ
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
ข่าวสาร
 
 

 
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี (เขต ๒) สังกัดพรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายนางพัฒน์ธนันตร์ หัสแดง เขต1 อำเภอหนองฉาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.วสันต์ ธรรมประทีป รององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ/ผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ กล่าวรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๑๑๓ คน ทั้งนี้ ท่านเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี( เขต ๑) สังกัดพรรคภูมิใจไทย ได้ร่วมแสดงความยินดี และ พบปะ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ตลอดชน แขกผู้มีเกียรติ ดังนี้
๑ ผกก.และ สวป.ฯ สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
๒ นายอภิชาติ โตคำ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดุทัยธานี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓ อาจาร์ยโชติ รอดพงศ์ ข้าราชการบำนาญ
๔ ผอ.ณัฐ์ศักดิ์ พสิธฐศักดา ข้าราชการบำนาญ
๕ นายวิโรจน์ เทศนา รองเทศบาลตำบลหนองฉาง
๖ นายวันชัย หัสแดง ท้องถิ่นอำเภอหนองฉาง
๗ นายจักรพงค์ พุ่มทอง สำนักงานสาธารณสูขอำเภอหนองฉาง(สสอ.หนองฉาง)
๘ นายนิพนธ์ วิมลลักษณ์ สำนักงานสาธารณสูขอำเภอหนองฉาง(สสอ.หนองฉาง)
๙ คุณรภัทภร ปวรกฤษฏ์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาคมและสวัสดิการ จังหวัดอุทัยธานี
๑๐ นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี (กรมวิชาการเกษตร)

ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงแรมสุขทวีรีสอร์ท

ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
ท่านคุณสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณสมคิด อุทัยสูขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณวสันต์ ธรรมประทีป รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณสาคร ปากเกล็ด กำนันตำบลทุ่งโพ
คุณทิขากร เกตุป่าระพี้ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
ผอ.วสันต์ ธรรมประทีป ผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองผู้อำนวยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ

หัวหน้าฝ่ายอื่น
คุณเชาวลิต แสวงศิลป์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
คุณวันชัย วิเชียรวรรณ์ นักวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณศศิกัญญา ล้อจงเฮง นักวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
คุณฐิติมา ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ

คณะกรรมการ
คุณจุฑารัตน์ ชัยอัน ประธานกรรมการ
คุณสมชาย นาคพงษ์ รองประธานกรรมการ
นายสนอง สุขสุบาย รองประธานกรรมการ
คุณสนอง เทียมพิทักษ์ และผู้แทนขุมชน

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook.com/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook/ทินกร อยู่สิงห์

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๒๓/๑๒/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2563 เวลา 11.49 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
จำนวนผู้เข้าชม 3,113,125 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร 08-1973-3959
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10