หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 

 
กิจกรรมนักเรียนร.รผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ /๒ ๗/๖๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
กิจกรรม ๑.ตอนเช้าหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
๒.สวดมนต์ไหว้พระ
๓.คำปฎิญานตนของนักเรียนในตอนเช้า
๔.ออกกำลังกายหน้าเสาธง
- หมู่บริการ ครูเวรประจำวัน - คุณสุดารัตน์ ดวงจันโชติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
- หมู่บริการ : ไข่
สาระนำรู้จากโดย - คุณสมคิด อุทัยสุขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

ในนามดรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณมอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ และทีมงาน
- คุณทองเจือ มุทุตา = รับมอบ น้ำพริกปลาดุก+มะเขือเผา
- คุณบุญตา โยศรีธา = รับมอบ แกงหน่อไม้ ๑ หม้อ
- คุณนางเสมอ บุญโต = รับมอบ ข้าวโพดหวามต้น

- เปิดเทอมที่ ๒ ประวัติแนะ วิทยากร ให้ความรู้จาก เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา – เข้า - วิชา : (๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.)
- เรื่อง \\\" ปลายอ \\\" โดย คุณจารุกิตติ์ กุดาศรี ประมงอำเภอหนองฉาง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก https://www.facebook.com/profile.php?id=100022724509792 และ คุณชนกกัลย์ จันทองวิรัตน์ ประมงอำเภอบ้านไร่ สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๑๖-๕๖๙๓ หรือ ๐๘๒-๘๗๙-๕๓๒๙ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fpo-uthaithani หรือ คลิ๊ก https://www.facebook.com/Uthai02/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD6Ab5f3bOpvmdSOyyWZLovHAMgY3l2NlRky1yoGa40hA8ocR6dWfAELM6tZKVdCN6GO3SgrBYQpRTs หรือ คลิ๊ก https://www.facebook.com/chanok.jan.3
กิจกรรมพัฒนา -บ่าย - เสรี :(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
- เรื่อง \\\"อังกะสุง\\\" โดย ผอ.ประสูติ ศรีสุข ช้าราชการบำบาญ นักเรียนอังกะลุง ๓๐ คน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100029702993989

- โดย คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองประธานฯ คุณสุมาลี รัตนธรรม หัวหน้าและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๕๒ คน

ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ เดือน ตุลาคนพ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐น เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook.com/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook : ทินกร อยู่สิงห์

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๑๗/๑๐/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 09.39 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,852,776 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com