หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๒ ๑/๖๒ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ คำปฎิญานตนของนักเรียนในตอนเช้า ออกกำลังกายหน้าเสาธง
- หมู่บริการ ครูเวรประจำวัน - ผอ.วินัย แป้นพยอม คุณเชาวลิต แสวงศิลป์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
- หมู่บริการ : ไข่
สาระนำรู้จากโดย - คุณสมคิด อุทัยสุขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
ในนามดรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณมอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ และทีมงาน
- คุณไพสิน ชมฤทธิ์ = รับมอบ ผัดหน่อไม้
- คุณเชาวสิต แสวรศิลป์ = รับมอบ ข้าว ๑ กระสอบ
- คุณทองเจือ มุทุตา = รับมอบ แตงไทย ๑ กระกร้า
- ว่าที่ร้อยตรีทินกร อยู่สิงห์ = รับมอบ ข้าวเปล่า + หัวหมู
- คุณลดาวัลย์ ลี้ประเสริฐ = รับมอบ ขนมตาล ๒ กระจาด

- เปิดเทอมที่ ๒ ประวัติแนะ วิทยากร ให้ความรู้จาก เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา – เข้า - วิชา : (๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น.)
- เรื่อง \" ๑ คุยเฟื่องเรื่องโรงเรียนสูงอายุตำบลทุ่งโพ ๒.ปิงปองนำโชค ๓.สัญญาใจ \" โดย ครูวันชัย วิเชียรวรรณ์ ครูโรงเรียนสูงอายุตำบลทุ่งโพ
เรื่อง \" โรคตามฤดกาล ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง\" โดย คุณฐิติมา ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพ
กิจกรรมพัฒนา -บ่าย - เสรี :(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
- เรื่อง \"การแพทย์แผนจีน \" โดย คุณรวีวรรณ อุฬารวงค์ แพทย์แผนจีนปฏิบัติการ และคุณมณีรัตน์ ขันติวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีhttp://www.nch.go.th/
คลินิคฝังเข็ม โรงพยาบาลหนองฉาง https://www.facebook.com/คลินิกฝังเข็ม-โรงพยาบาลหนองฉาง-542993256227939/

- เรื่อง \"อังกะสุง\" โดย ผอ.ประสูตร ศรีสุข ช้าราชการบำบาญ (นักเรียนอังกะลุง ๓๐ คน )

โดย คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองประธานฯ คุณสุมาลี รัตนธรรม หัวหน้าและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๖๕ คน

ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐น เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook.com/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook : ทินกร อยู่สิงห์

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๑๑/๐๗/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,710,038 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com