หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๑ ๕/๖๒ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๑๘/๐๔/๒๕๖๒ กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๑ ๕/๖๒
กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงเข้าแถวเคารพธงชาติขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ไหว้พระ คำปฎิญานตนของนักเรียนในตอนเช้า
- หมู่บริการ ครูเวรประจำวัน - คุณเชาวลิต แสวงศิลป์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
- หมู่บริการ : -
สาระนำรู้จากโดย - คุณสมคิด อุทัยสุขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
ในนามดรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณมอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ และทีมงาน
- คุณณัฎฐ์ภรณ์ อยู่สิงห์ , คุณมาลี แป้นพะยอม , คุณซ้อน ร้อนโสภา , คุณบรรทม คตจันทร์ = รับมอบเงินจำนวน ๔๐๐บาท
- คุณเสงี่ยน แซ่ชือ = รับมอบเงินจำนวน ๒๐๐บาท
- คุณบุญมี อินทูพันธ์ = รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐บาท
- คุณฉลวย แก้วเม่น = รับมอบมันเชื่อม ๑ หม้อ
- คุณลดาวัลย์ ลี้ประเสริฐ์ = รับมอบ ช้าวสาร ๑ ถัง
- คุณทองเจือ มุทุตา = รับมอบผัดผักบุ้งใส่หมูเจ้าเจี้ยว ๑หม้อ
- คุณเสถียร ปิยะทัศน์ = รับมอบข้าวสาร ๑ ถัง
- คุณบุญตา โยศรีธา = รับมอบแกะเทโพ ๑ หม้อ

- เปิดเทอมที่ ๑ ประวัติแนะ วิทยากร ให้ความรู้จาก เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา – เข้า - วิชา : (๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น.)
- เรื่อง \"ความสุขที่แท้จริง \" โดย ดร.พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ) เจ้าอาวาสวัดลานสัก,เจ้าคณะอำเภอลานสัก,รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี,เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานีแห่งที่๘ วัดลานสัก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี อาคารอุทัยธรรมสภาวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) ถนนสุนทรสถิตย์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๗ ๑๗๖๔ โทรสาร ๐ ๕๖๕๗ ๑๗๖๓ :http://uti.onab.go.th/
วัดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี https://www.facebook.com/watlansak
กิจกรรมพัฒนา -บ่าย - เสรี :(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
- เรื่อง \"พรมเช็ดเท้าทอมือ\" โดย ฝึกอาชีพ (รักพรมเช็ดเท้า) โดย รองนายกฯวสันต์ ธรรมประทีป
- เรื่อง \"อังกะสุง\" โดย ผอ.ประสูติ ศรีสุข ช้าราชการบำบาญ (นักเรียนอังกะลุง ๓๐ คน )

โดย คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองประธานฯ คุณสุมาลี รัตนธรรม หัวหน้าและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๖๓ คน

ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐น เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook.com/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ https://www.facebook.com/pg/oldschoolOBTthungpoo/photos/?tab=album&album_id=528402844230181
#เฟสบุ๊คเพจ : www.facebook : ทินกร อยู่สิงห์ https://www.facebook.com/media/set/edit/a.2187079834718609/

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๑๘/๐๔/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 67 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,521,786 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com