หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๑ ๖/๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
- หมู่บริการ ครูเวรประจำวัน นายเชาวลิต แสวงศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
- หมู่บริการ : ไข่
สาระนำรู้จากโดย - คุณสมคิด อุทัยสุขสมบูรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
ในนามดรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณมอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ และทีมงาน
๑.คุณสุรัตน์ โพชนา = ๒๔/๐๓/๖๒ วันเกิด มอบมูลค่า ๑,๐๐๐บาท,ขนมจีน น้ำยา,
๒.คุณบุญตา โยศรีธา = มอบขนมลอดช่องแตงไทย
๓.สำนักงานปลัด อบต.ทุ่งโพ = มอบกับข้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี https://www.doe.go.th/uthaithani/
https://www.facebook.com/สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี-452700158236019/

องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งโพ โดย ท่านนายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
ยินดีต้อนรับ ในโอกาสย้ายมา ผอ.พนา ทนะแสง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโพ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง https://www.facebook.com/pages/category/Education/โรงเรียนวัดทุ่งโพ-129596543829300/
ผอ.วิสุทธิ์ เภตรา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ (น.พ.ส.) หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง ด้วยความยินดียิ่ง https://www.facebook.com/pages/category/Community/โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์-2159239267428035/

- เปิดเทอมที่ ๑ ประวัติแนะ วิทยากร ให้ความรู้จาก เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา – เข้า - วิชา : (๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น.)
- เรื่อง \" พลังทดแทน \" โดย สนง.พลังงาน จ.อุทัยธานี
- เรื่อง \" โรคหลอดเลือดสมอง \" โดย รพ.สต.ทุ่งโพ
กิจกรรมพัฒนา -บ่าย - เสรี :(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
- เรื่อง \"พรมเช็ดเท้าทอมือ\" โดย ฝึกอาชีพ (รักพรมเช็ดเท้า) โดย รองนายกฯวสันต์ ธรรมประทีป และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
- เรื่อง \"อังกะสุง\" โดย ผอ.ประสูติ ศรีสุข ช้าราชการบำบาญ (นักเรียนอังกะลุง ๓๐ คน )

โดย คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองประธานฯ คุณสุมาลี รัตนธรรม หัวหน้าและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๕๕ คน

ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐น เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
Facebook : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ
Facebook : ทินกร อยู่สิงห์   https://www.facebook.com/kunkron/media_set?set=a.2142035045889755&type=3

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๒๑/๐๓/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 15.12 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,521,801 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com