หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
กิจกรรมนักเรียนร.ร ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที ๔/๑ ๔/๖๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
- หมู่บริการ ครูเวรประจำวัน คุณศศิกัญญา ล้อจงเฮง นักวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ/หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
- หมู่บริการ : โป๊ก
สาระนำรู้จากโดย -
ในนามดรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณมอบเกียรติบัตรผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ และทีมงาน
๑.คุณบุญตา โยศรีธา = มอบกับข้าว,ข้าว
๒.คุณพิศณุ ระจิตรรัตน์ = มอบกับ กับข้าว
๓.คุณเสถียร ปิยะทัศน์ = มอบกัน ข้าวโพด

- เปิดเทอมที่ ๑ ประวัติแนะ วิทยากร ให้ความรู้จาก เรื่อง
กิจกรรมพัฒนา – เข้า - วิชา : (๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น.)
- เรื่อง \" ควา;มสุข ๒ มิติของผู้สูงอายุ \" โดย โดย รพ.สต.ทุ่งโพ
กิจกรรมพัฒนา -บ่าย - เสรี :(๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.)
- เรื่อง \"พรมเช็ดเท้าทอมือ\" โดย ฝึกอาชีพ (รักพรมเช็ดเท้า) โดย รองนายกฯวสันต์ ธรรมประทีป,คุณบุญมี นิโรจน์ หมู่ที่ ๗ บ้านปลักม่วง ตำบลทุ่งโพ
- เรื่อง \"อังกะสุง\" โดย ผอ.ประสูติ ศรีสุข ช้าราชการบำบาญ (นักเรียนอังกะลุง ๓๐ คน )

โดย คุณเสถียร ปิยะทัศน์ รองประธานฯ คุณสุมาลี รัตนธรรม หัวหน้าและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ จำนวน ๘๑ คน
- ห้องประชุมสัมมนา คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ

ในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐น เป็นต้นไป

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

Websile : www.tungpo.go.th อบต.ทุ่งโพ ติดต่อ อบต.๐๕๖-๙๗๑-๕๐๔
Facebook : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ https://www.facebook.com/pg/oldschoolOBTthungpoo/photos/?tab=album&album_id=504270186643447
Facebook : ทินกร อยู่สิงห์

ถ่ายภาพโดย : ทินกร อยู่สิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (๒๑/๐๒/๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 01.59 น. โดย คุณ นพดล จินตะกัน

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 2,709,053 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com