หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 181  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือการดำเนินการทางวินัย [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)