หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อกระเป๋าผ้าเพื่อทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพอิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อภาชนะใส่ขยะเปียกเพื่อทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครังเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างจัดทำเอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวเขา สายบ้านนายพรม เพลิงพุฒ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขากวางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านชลประทาน สายคันคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน และป้ายไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4