ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
อบต.ทุ่งโพรับโอน(ย้าย)  
 

1. จพง.พัฒนาชุมชน 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชน 3-5/6 จำนวน 1 อัตรา
3. จพง.พัสดุ 2-4,5/6 จำนวน 1 อัตรา
4. จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4,5/6 จำนวน 1 อัตรา
5. นักบริหารการศึกษา 6 จำนวน 1 อัตรา
6. จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4,5/6 จำนวน 1 อัตรา
7.  นักบริหารการศึกษา 6 จำนวน 1 อัตรา
8.  จพง.เกษตร 2-4,5/6 จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดสนใจและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สนใจประสงค์ขอโอน(ย้าย)ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
-คำร้องขอโอน(ย้าย)จากต้นสังกัด
-หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)จากต้นสังกัด
-หนังสือรับรองความประพฤติจากต้นสังกัด
-สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
-ประวัติวันลา
ในวัน เวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2554 เวลา 06.16 น. โดย TAYA

ผู้เข้าชม 6314 ท่าน

 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 902,721 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com