ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
 

                        โครงการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  (Strategic Route Map) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพในดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ  เมื่อวันที่  ๒๔ - ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๓   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
    ๑. เพื่อสนับสนุนการใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) เป็นเครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นจนสามารถใช้เป็นจุดเทียบเคียง (Benchmark) และขยายผลการพัฒนาภายใน และ/หรือภายนอกพื้นที่จังหวัด
    ๓. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถสร้างและดำเนินโครงการสุขภาพด้วยตนเองได้
    ๔. เพื่อให้มีระบบการสื่อสารสาธารณะและสารสนเทศที่จำเป็น และเป็นต้นแบบสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล
    ๕. เพื่อให้คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ , แกนนำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
        โดยมี นายสุรชัย  สารสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล / ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ทุ่งโพ เป็นประธานในพิธีเปิดและ  นายชูชัย   ศรชำนิ   ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์  เป็น ประธานในพิธีปิด

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 15.56 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 7481 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 865,535 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com