ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี ประชุม กทจ.เดือน มีนาคม 2560 วันใหนครับ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 1357  ตอบ 21
ทต.บ้านไร่ สอบถามรับโอนย้ายตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี (22 มี.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 1
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 2152  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (15 มี.ค. 2560)    อ่าน 406  ตอบ 5
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 1
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 463  ตอบ 2
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 มี.ค. 2560)    อ่าน 5366  ตอบ 8
อบต.บ่อยาง  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯหนองนางนวล ว่าง (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (6 มี.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (5 มี.ค. 2560)    อ่าน 26  ตอบ 0
ทต.เมืองการุ้ง การเรียกเก็บค่าไฟย้อนหลัง 2 ปี (2 มี.ค. 2560)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หูช้าง เรื่อง การชี้แจงข้อร้องเรียนการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองฝาง-ซับสุราษฎร์ หมู่ (2 มี.ค. 2560)    อ่าน 53  ตอบ 8
ทต.บ้านไร่ สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 101  ตอบ 2
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 114 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 227 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
อบต.ทุ่งโพ อบต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาขอเขาศึกษาดูงาน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งโพ ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งพง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งพง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายทัพทัน-หนองฉาง [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งโพ วันนี้เป็นวันรับรองหลักสูตรโครงการสานพลังชุมชน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ศึกษาดูงานโครงการก้าวตามรอยเท้าพ่อ สานต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำปี 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งโพ ร่วมงานบำบุญกุศลและรับฟังสวดอภิธรรมคุณพ่อแช่ม ชีวระ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ เทศบาลตำบลตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งใหญ่ พร้อมก่อสร [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว กองช่าง ได้พาคณะกรรมตรวจการจ้างออกตรวจงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.บ่อยาง เเจ้งตรวจการจ้างโครงการซ่อมเเซมคันคลองห้วยคลองโพธิ หมู่ 2 บ้านวังตะเคียน ตำบลบ่อ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   
วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุม [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 88 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 53 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลป่าสัก [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 34 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลเกาะคา(ต่อ) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
เอกสารการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะทของเทศบาลตำบลเกาะคา [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 44 
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
พระราชยัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 60 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน ก.พ. 60 (ด่วนที่สุด) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ก.พ. 60) [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 54 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดพ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
แจ้งระงับการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในสาธารณรัฐปกครองครองตนเองไครเมีย [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานสื่อสร้างสรรค์ [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 88 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2740  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 955,559 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com