ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบช่างไฟฟ้า (ปวส.) ป.ป.ช.ด้วยนะครับ2 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง ฝากแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)ด้วยนะครับ1 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ประชุม ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ส.ค. 59 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.น้ำซึม ขอแนะนำธุรกิจออนไลน์ (21 ส.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ลานสัก หางานค่ะ (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (20 ส.ค. 2559)    อ่าน 533  ตอบ 14
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (19 ส.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (17 ส.ค. 2559)    อ่าน 8033  ตอบ 15
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ หาที่โอนย้าย (17 ส.ค. 2559)    อ่าน 142  ตอบ 7
อบต.ท่าโพ /ฝากด้วยนะครับ 1 (14 ส.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉล (13 ส.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (7 ส.ค. 2559)    อ่าน 16843  ตอบ 128
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (4 ส.ค. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทม.อุทัยธานี ประกาศราคากลางคอมพิวเตอร์ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.อุทัยเก่า เวทีสรุปบทเรียนตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่องการตรวจงานโครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่องการตรวจงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภาย [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่องการตรวจงานโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่องการตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ดงขวาง [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ดงขวาง ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการกีใาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประ [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.ดงขวาง ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.ดงขวาง ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมลงแข่ง [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 269 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เชิญชวนรับชมรายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป ในวันที่ 30 มีน [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 291 
   
วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.3/ว1605  [ 19 ส.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1607 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1608  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1571  [ 18 ส.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย กค. มท 0803.3/ว1624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ข้อมูลเพิ่มเติมในการบันทึกโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (School Milk Art Contest 2016) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1614  [ 18 ส.ค. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 18 ส.ค. 2559 ]
เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการที่ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในเดือนมีนาคม 2559 และลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1600  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1553 [แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 3] [แบบฟอร์มที่ 2]  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1604  [ 18 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1598 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
แนวทางปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
แนวทางการปรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไปจากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรืิ่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง การอบ หรือสะสมยางดิบ พ.ศ.2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญัญัติหอพัก พ.ศ.2558 [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
การปฏิิบัติตามคำสั่งหัวหน้า่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่36/2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 48 
แจ้งอปท.ดำเนินการแบบแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 85 
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะงวด 3/2559 [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 17 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
การจัดตั้งกองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 74 
แจ้งเลื่อนการประชุมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด) [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 97 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ก.ค. 59) [ 15 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 162 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 850,941 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com