ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 159  ตอบ 4
อบต.น้ำรอบ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (2 ก.ค. 2560)    อ่าน 129  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 274  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 18774  ตอบ 134
อบต.ประดู่ยืน กีฬาเทโว (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 257  ตอบ 2
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 51  ตอบ 2
อบต.หนองยาง ขอไฟตามถนน ฝั่งรพ.ศรวิจิตรด้วย (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 2
อบต.เกาะเทโพ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.ระบำ ส่งข้อมูลเด็กอายุ 2- 5 ปี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ศูนย์ร้องเรียนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.หนองกลางดง จ.อุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 36  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ศูนย์รับแจ้งขยะอันตราย อบต.หนองกลางดง จ.อุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หนองกลางดง ร้องเรียน/ข้อมูลปัญหายาเสพติด ภายในตำบล หนองกลางดง จังหวัดอุทัยธานี (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หนองยาง ขอความกรุณา (16 มิ.ย. 2560)    อ่าน 61  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเก [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รส [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเก [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รส [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเรีตเสริมเ [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 141 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 254 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง จำ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 97 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2 [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 138 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้ [ 31 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 126 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 141 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 โ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 138 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 103 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน [ 2 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 127 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1456  [ 21 ก.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สน.คท. มท 0808.4/ว7  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/7660-7735 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/7561-7636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท.  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์ หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1443  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4019  [ 20 ก.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1448  [ 20 ก.ค. 2560 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว6  [ 20 ก.ค. 2560 ]
ขอส่งแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1441  [ 19 ก.ค. 2560 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1440  [ 18 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1439 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคม กศ. มท 0816.3/ว1437  [ 18 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.4/ว1438  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3969  [ 18 ก.ค. 2560 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามกรอบการประเมินสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว17  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1429  [ 17 ก.ค. 2560 ]
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1385  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1424  [ 17 ก.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1421  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว1417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1422  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1407  [ 14 ก.ค. 2560 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3810  [ 14 ก.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 186 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม) [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีฟผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4  [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 20 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดำเนินการทางละเมิด แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 60 [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 52 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังสำหรับพนักงานจ้าง [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 77 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี [ 19 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 18 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวืทยุคมนาคม [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เรื่อง ดารศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 66 
การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 115 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 71 
แผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 82 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 62 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 81 
ผลการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 12 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 86 
แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล [ 12 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
 
 
อบต.หูช้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 669 เมตร หมู่ที่ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน อบต.หูช้าง [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง บริการส่งน้าอุปโภค -บริโภค ภายในหมู่บ้าน ของตำบลหูช้าง [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.สะแกกรัง อบต.สะแกกรัง ร่วมกิจกรรมวันรวบรวมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินแจง ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 - 256 [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 ฉบับปรั [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินแจง ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.สะแกกรัง อบต.สะแกรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทม.อุทัยธานี ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสระ เทศบาลตำบลหนองสระมีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการขยายท่อเมนประปา สายนานางชลอ แร [ 21 ก.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2802  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,158,186 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com