ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.น้ำรอบ อยากได้ถังขยะไว้ที่หน้าบ้านคะ (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง เรียกเก็บค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 53  ตอบ 2
ทต.บ้านไร่  เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการแล (22 ก.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีธนาคาร สหกรณ์ พิมพ์เช็ค อบต E-LAAS 083-6221559 (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีธนาคาร สหกรณ์ พิมพ์เช็ค อบต E-LAAS 083-6221559 (19 ก.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ลานสัก ปั่นจักรยาน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 1239  ตอบ 14
อบต.ทุ่งพง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองแก สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอ (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.วังหิน  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ห้วยคต  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.อุทัยเก่า  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (13 ก.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2559 [ 7 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 34 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.พลวงสองนาง เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ลงพื้นที่กรอกแบบสำรวจ การพยากรณ์แนวโน้มความคิดเห็นประชาชน 1 [ 23 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางแยกบ้านนางวรรณา [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.อุทัยเก่า การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษากองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุทัยเ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองสระ กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ห้วยคต โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยคต [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ โครงการ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว&q [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองฉาง (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองฉาง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองฉาง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 198 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เชิญชวนรับชมรายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป ในวันที่ 30 มีน [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 267 
   
วัดน้ำพุ

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4072  [ 15 ก.ค. 2559 ]
แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1402  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การบันทึก โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1401  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว1396  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวขาญ สน.บถ. มท 0809.2/ว67  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9307-9336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9219-9254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดการอนุญาต สน.บถ. มท 0809.9/ว9  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1384 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1358  [ 14 ก.ค. 2559 ]
แบบสำรวจการพยากรณ์แนวโน้มความคิดเห็นประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
การฝึกอบรมเพิ่่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 18 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 137 
การสำรวจการคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 141 
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2559 [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
ติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (e-Plan) [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
(พบปัญหาการลงข้อมูล) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่12/2558 [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 82 
การรายงานข้อมูลการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณค่าใช้สอย(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 118 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล(ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 134 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่้ายโอน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 98 
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ด่วนมาก) [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี ๒๕๕๙ [ 8 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เพื่อสนัยสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ด่วนที่สุด [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 125 
การตรวจสอบโครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการชุมชน (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งที่ 4/2559 [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 130 
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 173 
สำรวจพื้นที่ที่สามารถนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย [ 5 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 123 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ด่วนมาก) [ 4 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 162 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 839,170 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com