ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (14 เม.ย. 2561)    อ่าน 1017  ตอบ 6
อบต.อุทัยเก่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ทุ่งพง เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังหิน เม็ดบัวอบกรอบ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย ชอบมากๆค่ะ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 1
อบต.หนองหลวง เม็ดบัวอบกรอบ ของฝากสุรินทร์ อร่อยจัง (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เม็ดบัวอบกรอบ ของฝากสุรินทร์ อร่อยจัง (6 เม.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ขอโอนย้าน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีอยากย้าย (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 184  ตอบ 0
อบต.บ้านบึง แจ้งจับคนโกงได้ใหม (8 มี.ค. 2561)    อ่าน 286  ตอบ 3
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีน (6 มี.ค. 2561)    อ่าน 93  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 225  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกุม (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 118  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสท [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถ [ 11 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสท [ 5 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนค [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 25 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนค [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 15 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 15 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 33 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน [ 26 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 67 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่ [ 29 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 79 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยา [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรั [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 73 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 72 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินก [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 74 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว1082  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว8  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/5071-5146 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การกำหนดระยะเวลาการนับจำนวนวันตามแบบสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1079  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1069  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการบริหารงานของคณะอนุกรรมการ อำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2162 และ ว988  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.6/ว746  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) กศ. มท 0816.5/ว1081 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 เม.ย. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่ 2 กพส. มท 0810.2/1060  [ 18 เม.ย. 2561 ]
การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1078 [แบบรายงาน]  [ 17 เม.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ กค. มท 0803.3/ว1067  [ 17 เม.ย. 2561 ]
การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว05813  [ 11 เม.ย. 2561 ]
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 สน.คท. มท 0808.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.2/ว1969  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายและจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางลำน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1059  [ 11 เม.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว203  [ 11 เม.ย. 2561 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1043 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กศ. มท 0816.3/ว1936  [ 11 เม.ย. 2561 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1045  [ 11 เม.ย. 2561 ]
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว44  [ 11 เม.ย. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว58  [ 10 เม.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1046 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2561 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1030  [ 10 เม.ย. 2561 ]
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (LPA) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
รายงานผลการดำเนินการจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสฯ ภายใต้โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด [ 10 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ - รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น [ 10 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาสมัครเข้าร่วมเครือข่าย (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ด่วนที่สุด [ 9 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
รายงานผู้มาใช้บริการด่านชุมชน/จุดบริการประชาชนของ อปท. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 5 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 115 
การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
การคัดเลือโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำ 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมควมมั่นใจในเด็กปฐมวัย (ด่วนมาก) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดาสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการจัดการศึกษาแ่ก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดกา [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการเรียนการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอด ไตรมาส 3  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 -2560  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 29 
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ด่วนที่สุด) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
แจ้งรายชื่อผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย (ด่วนมาก) [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้ (ด่วนที่สุด) [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ข้อมูลวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560  [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 47 
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
 
ทต.หนองสระ โครงการบูรณาการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบปร [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนส [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดทนง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ทัพหลวง ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถ [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขฤทัย โครงการปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
อบต.สุขฤทัย สำรวจความเสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือนจากการเกิดวาตภัย หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.ทองหลาง อบต.ทองหลางจัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สููงอายุ 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมคืนสภาพคันทางเดิมหมู่ที่ 3 6 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ทัพทัน การประกวดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.ทัพทัน จัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 3050  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,725,512 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com