ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.ระบำ ข้อสอบผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (25 พ.ย. 2558)    อ่าน 201  ตอบ 5
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 13632  ตอบ 121
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชีด่วน (20 พ.ย. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.หูช้าง เชิญชวนชาวตำบลหูช้าง ร่วมโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิ (17 พ.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการเรียนต่อ ปวส ก่อสร้าง ภาคสมทบที่ไหนเปิดรับบ้างครับรบกวนผู้รู้ช่วยบอกหน่ (14 พ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอให้อธิบายหนังสือคำสั่งซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ประดู่ยืน เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.หนองสระ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลหนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอร้องเรียนกับท้องถิ่นอุทัยธานี (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 3856  ตอบ 14
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) อบต.ลำเลียง จ.ระนอง (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 140  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานการเงินมีที่ไหนว่างบ้างคะ (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 505  ตอบ 14
สถ.จ.อุทัยธานี ที่ไหนรับ(โอน)ย้าย จพง.พัสดุ บ้าง... (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 154  ตอบ 9
อบต.ทุ่งโพ โครงการ อส.สำรอง (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 22 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟ [ 8 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.ระบำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.พลวงสองนาง จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปรจำปี 25 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดทนง ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.หาดทนง ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทนง อำ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศแก้ไขรายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 8 ชุ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด พร้อมติดตั้ง [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ ทต.เมืองการุ้ง เรื่องประกวดราคาจ้าง E-auction โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทม.อุทัยธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีอุทัย ข้างบ้านเลขที่ 8 [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกปร [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.เมืองการุ้ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเข้าร่วมโครงการฝายต้นนํ้าลำธารตามแนวพระราชดำริ [ 9 ก.ย. 2558 ] อ่าน 60 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณ [ 10 ก.ค. 2558 ] อ่าน 66 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
เร่งรัดการจัดส่งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2531  [ 19 พ.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2523  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2529  [ 19 พ.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2521 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2513  [ 18 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2520  [ 18 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2518  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2519  [ 18 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1-7 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว2508 [รายชื่อ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว2496  [ 17 พ.ย. 2558 ]
การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว52 [เอกสารแนบ]  [ 17 พ.ย. 2558 ]
ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ด่วน) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 141 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 134 
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง (ด่วนมาก) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มืสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏรให้แก่ อปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
การรายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของอปท.(ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อปท.ฯ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 103 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 93 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 80 
การจัดทำฐานข้อมูลออค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
การโอนจัดรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 146 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 83 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 110 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 106 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 140 
การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 58 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้่จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดัยอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจ) ไตรมาสที่ 1 [ 17 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
โครงการ อส.สำรอง (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 27  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0704744 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com