ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ม.ค. 2560)    อ่าน 1504  ตอบ 7
อบต.หนองกระทุ่ม เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ม.ค. 2560)    อ่าน 21894  ตอบ 16
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ม.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.พลวงสองนาง น้ำปะปาหมู่บ้านหนองน้ำใส (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง test (31 ธ.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ขอสอบถามตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (29 ธ.ค. 2559)    อ่าน 133  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี เครื่องยิงบาร์โค้ด,ชุดประชารัฐสหกรณ์ร้านค้าชุมชน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เครื่องพิมพ็เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เครื่องกดบัตรคิว(ระบบมัลติคิว) มาตรฐานสากล (28 ธ.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (24 ธ.ค. 2559)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ธุรการ อยากย้ายกลับบ้าน(อุทัยธานี) ที่ไหนว่างบ้างคะ (22 ธ.ค. 2559)    อ่าน 272  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ยั้งเมิน จ.เชียงใหม่ รับโอนผอ.คลังต้น และจพง.การเงิน (21 ธ.ค. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 0
ทต.สว่างอารมณ์ รับสมัครเจ้าที่หน้าดูแลศูนย์เด็กเล็ก (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 683  ตอบ 3
อบต.น้ำรอบ ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อบต. (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.วังหิน เรียนนายก อบต.วังหิน (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 119 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
ทต.ลานสัก ประมวลภาพ งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายห้วยร [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนุ่น [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมตาคล [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.4 ต.ท่าโพ [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.3 ต.หมกแถว [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.2 ต.หมกแถว [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.1 ต.หมกแถว [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.3 ต.ท่าโพ [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ แจ้งการประเมินเพื่อการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ม.2 ต.ท่าโพ [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ฯ ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 15 ม.ค. 2560 ] อ่าน 10 


นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพฯ ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเต้นไป [ 15 ม.ค. 2560 ] อ่าน 10 
   
วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว63  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว59  [ 12 ม.ค. 2560 ]
ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว60,ว61  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำพุทธศักราช 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว56  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว48  [ 12 ม.ค. 2560 ]
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2560 กศ.  [ 11 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว22  [ 11 ม.ค. 2560 ]
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท กพส. มท 0810.6/ว46  [ 11 ม.ค. 2560 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว41  [ 10 ม.ค. 2560 ]
รายงานแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว35  [ 10 ม.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว33  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว32  [ 10 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว36  [ 10 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว25  [ 9 ม.ค. 2560 ]
การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ม.ค. 2560 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017 กศ. มท 0816.5/ว23  [ 9 ม.ค. 2560 ]
การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพร. มท 0812/ว24 [เอกสารแนบ]  [ 9 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับโรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (AQA) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ม.ค. 2560 ]
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว15,ว16  [ 6 ม.ค. 2560 ]
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว14 [เอกสารแนบ]  [ 5 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 สน.คท. มท 0808.4/ว10 [รายชื่อ]  [ 5 ม.ค. 2560 ]
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 2 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 2 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. งวดที่ 2 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
การรายงานตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติและพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ที่ว่างเกิน 1 ปี (ด่วนมาก) [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 89 
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ด่วนที่สุด) [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 70 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนุบสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 33 
ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 53 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 [ 12 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 83 
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและโรคเอดส์ ไตรมาสที่ 2 [ 11 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 76 
ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 11 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 114 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 78 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม2560) [ 9 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 104 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2559 [ 9 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 71 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 209  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 902,719 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com