ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิก (19 ม.ค. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (18 ม.ค. 2561)    อ่าน 406  ตอบ 1
อบต.บ้านบึง แจ้งจับคนโกงได้ใหม (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.หูช้าง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.หูช้าง เป็น 056510834ค่ะ (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ราคาทรายอะเบท ขององค์การเภสัชกรรม (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ต้องการย้ายหาประสบการณ์ (9 ม.ค. 2561)    อ่าน 387  ตอบ 4
อบต.หูช้าง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม 2561 (9 ม.ค. 2561)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.หูช้าง เบอร์ อบต.ติต่อไม่ได้ค่ะ (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 1
อบต.ระบำ พระกับฆราวาส มาเรี่ยไร ทอดกฐิน ณ วัดห้วยเปล้า 8 ตุลาคม 2560 (18 ธ.ค. 2560)    อ่าน 164  ตอบ 5
อบต.หนองยาง ขอความอนุเคราะห์ทำถนนบ้านไผ่-บ้านทุ่งใหญ่ (7 ธ.ค. 2560)    อ่าน 75  ตอบ 2
ทม.อุทัยธานี ตอนนี้เดือดร้อนค่ะ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 718  ตอบ 4
อบต.บ้านบึง อยากให้มีการบริหารจัดการระบบจัดการขยะในหมู่บ้าน (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่ [ 29 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่ [ 29 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยา [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรั [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับ [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินก [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาห [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหน [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิว [ 19 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนล [ 14 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 13 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนท [ 8 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องป [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกร [ 27 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน [ 24 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 34 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอีแอ่นกินรังที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว212  [ 23 ม.ค. 2561 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว209  [ 23 ม.ค. 2561 ]
การจัดประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว201  [ 23 ม.ค. 2561 ]
สรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว72  [ 22 ม.ค. 2561 ]
การพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว202  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว186  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว175  [ 22 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว0357  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว160 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 กศ. มท 0816.3/ว161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว180  [ 19 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/614-689 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว176  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 กพส. มท 0810.5/ว154  [ 18 ม.ค. 2561 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว148  [ 18 ม.ค. 2561 ]
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว172  [ 18 ม.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว173  [ 18 ม.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค มท 0803.3/ว171  [ 18 ม.ค. 2561 ]
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กศ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2561 ]
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว157  [ 17 ม.ค. 2561 ]
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว153  [ 17 ม.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155  [ 17 ม.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127  [ 17 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 84 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 ด่่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 230 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล [ 3 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 145 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบระมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในส่วนที่ไม่เพียงพอ (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 11 
การประชุมชี้แจงแนวทางการทดลองปฏิบัติงานแก่ท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 2 [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 12 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561  [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 67 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ธ.ค. 60) [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2561 แบบ งส รายงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 22 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 117 
ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด" [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO Waste) ปี 2561 [ 18 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
การตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 99 
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ด่วนมาก) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ด่วนที่สุด) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (ด่วนที่สุด) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกในเขตอบต.หนองไผ่แบน [ 24 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำข [ 24 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายประปา-บ้านนายสม [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายจากบ้านนาย [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากศาลาหมู่ที่ [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้อง CCTV ภายในที่ทำการองค์การบริหาร [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองไผ่แบน ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน [ 23 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2885  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,576,724 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com