ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ช่วยตอบหน่อยค่ะ เทศบาลห้ามทิ้งขยะ? (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (29 เม.ย. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อยากสอบขึ้น (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 108  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี การสอบคัดเลือกปลัด 7 (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 295  ตอบ 4
ทต.ตลุกดู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 897  ตอบ 6
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 144  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี อยากย้ายกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานี (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 1429  ตอบ 19
สถ.จ.อุทัยธานี พัสดุอยากกลับอุทัย (26 เม.ย. 2559)    อ่าน 146  ตอบ 6
อบต.ป่าอ้อ อยากย้าย (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 127  ตอบ 1
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา แถบหลังเมรุวัดสังกัสรัตนคีรี ไม่ไหล เลยครับ เป็นมา 2 อาทิตย์ ครับ (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 64  ตอบ 2
อบต.ระบำ การวางผังบุคลากร (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 112  ตอบ 0
อบต.หนองจอก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (21 เม.ย. 2559)    อ่าน 85  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง/นักวิชาการเงินและบัญชี (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 111  ตอบ 0
อบต.หลุมเข้า ช่วยหน่อยค่ะ (13 เม.ย. 2559)    อ่าน 1793  ตอบ 14
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับลงทะเบียนผู้พิการ [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 108 
คู่มือสำหรับประชาชน การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 58 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.พลวงสองนาง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.พลวงสองนาง ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. จำนวน 40 เมตร [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
ทต.หาดทนง กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 27 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการขุดสระขนมครก ในพื้นที่การเกษตร จำนวน 25 แห่ง บริ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองสรวง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่ง [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 61 
อบต.หนองสรวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสั่ง่จ้ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 46 
อบต.หนองสรวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสั่ง่จ้ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 35 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลพล [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.พลวงสองนาง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เชิญชวนรับชมรายการชิงช้าสวรรค์ โอทอป ในวันที่ 30 มีน [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 211 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลทุ่งโพ [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 117 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 28 เม.ย. 2559 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว842  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว841  [ 27 เม.ย. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว840  [ 27 เม.ย. 2559 ]
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่4/2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้งโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ม.ค. - ก.พ. 59 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนมาก) [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 106 
สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้ง ปี2559 (ด่วนที่สุด) [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
เอกสารและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดคัดเลือกเพื่อบันทึกในระบบ e-report [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 73 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการเพื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 92 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของอปท.เพื่อสนับสนุนวัด [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (สำรวจประปาหมู่บ้าน) (ด่วนที่สุด) [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 166 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 137 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษางวดที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 101 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า งวดที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 99 
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและอบต. พ.ศ.2558 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 86 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535(ด่วนที่สุด) [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 117 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS มี.ค.59 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 264 
ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 88 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... (ด่วนที่สุด) [ 27 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 86 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 137 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้เองถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน [ 25 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 279 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
คดีเขยฝรั่งหึงชกต่อยคนไทย * * * ตาย เมื่อ 1 พย.57 (4 เม.ย. 2559)    อ่าน 81  ตอบ 0  
โครงการ อส.สำรอง (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 201  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 800,232 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com