ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.ดงขวาง ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบล (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอน (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่ม (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบตไหนในจังหวัดอุทัยต้องการรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่วยติดต่อด้วยค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 297  ตอบ 12
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย นวก.การเงินฯและจพง.การเงินฯ อบต.ทะเลบก สุพรรณบุรี (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8821  ตอบ 86
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 3556  ตอบ 23
ทต.หาดทนง การประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง แฟชั่นเสื้อคนอ้วน เสื้อผ้าแฟชั่นไซส์ใหญ่ xxlก็ดูสวยไป * * * กแบบ (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 142  ตอบ 0
อบต.เมืองการุ้ง แฟชั่นน่ารักสาวอวบ คนอ้วน www.เสื้อผ้าคนอ้วน.comกับแฟชั่นใหม่ที่สาวร่างท้วมไม่คว (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 144  ตอบ 0
อบต.ระบำ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็ค Passbook Printer เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 136  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี ส่งรายงานบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสระ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมถน [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
ประชุมผู้บริหาร และ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอ หนองฉาง 10 แห่ง โดนมี นอภ.หนองฉาง , ท้อง [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองฝ้าย [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า คืนความสุขให้คนในชาติ [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อยาง ประชาสัมพันธ์ บัญชีมอบหมายภารกิจการลดต้นทุนการผลิตเเละการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่ว [ 29 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการก [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.เกาะเทโพ อบรมโครงการ " เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด " ตำบลเกาะเทโพ ประจำ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ร่วมบรรยายประวัติความเป็นมาขอ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.เกาะเทโพ ศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุกดู่ โครงการซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 [ 28 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 34 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 29 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1260  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ขอเชิญประชุม [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
การโอนเงินงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 158 
การดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษา "ครูผู้ดูแลเด็ก" ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
ขอเชิญประชุม [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 186 
แบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 371 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาดีเด่น ประจำปี2557 (ด่วนที่สุด) [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 6 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่3/2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 251 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
แบบรายงานตัวชี้วัด "การนำแผนชุมชนสุ่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ" [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.สง2556 (ด่วนมาก) [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 28 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0526860 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com