ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาฯต้องการย้ายอยู่ใกล้ครอบครัว (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ปลัด อบต. 7 (27 เม.ย. 2558)    อ่าน 162  ตอบ 2
อบต.ระบำ อยากสอบถามงานทอดผ้าป่าวัด ห้วยเปล้า (26 เม.ย. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (25 เม.ย. 2558)    อ่าน 1176  ตอบ 15
ทต.เมืองการุ้ง สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 (22 เม.ย. 2558)    อ่าน 77  ตอบ 2
ทต.เมืองการุ้ง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ค่ะ (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 115  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.วังเมือง จ.นครสวรรค์ รับโอน(ย้าย)หลายตำแหน่ง (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 166  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่าง (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 162  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง อบต.สะแกกรัง (2 เม.ย. 2558)    อ่าน 131  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (2 เม.ย. 2558)    อ่าน 455  ตอบ 8
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 11960  ตอบ 110
อบต.ดอนขวาง ดีใจ กับ เว็บใหม่ อบต.ดอนขวาง (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 1479  ตอบ 6
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 13 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.ไผ่เขียว ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยายดา โครงการเทศกาลสงกรานต์ สังสรรค์สุขใจใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ต่อจากของเดิม) สายบ้านนายเฉลิม หมู่ที่ 5 บ้าน [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพท [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหุบไม้ไฮ บ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโ [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายทางหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสมหมาย-เขาดินสอ พร้อมคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้ [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.สุขฤทัย แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.เมืองการุ้ง เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจตั้งปณิธานความดีใน "โครงการปณิธานความดี ปี [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [ 3 เม.ย. 2558 ] อ่าน 32 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 163 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว797  [ 21 เม.ย. 2558 ]
การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2258  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1  [ 21 เม.ย. 2558 ]
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 125 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ด่วนที่สุด) [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 179 
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้่องถิ่น ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 827 
ติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 126 
การโอนขัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติคอมพิวเตอร์ของ อปท. [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เเด็กด้อยโอกาศ [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลกุจ้างชัั่วคราวถ่ายโอนสถานีสุูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส 3 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
การโอนภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กระจายอำนาจ เดือน ธัันวาคม 2557 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 139 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 95 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำอขงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 96 
การนำส่งเงินราบได้ อปท. [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 101 
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
ยกเลิกหลักเกณฑืการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 76 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 129  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0633211 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com