ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.ตลุกดู่ อยากทราบว่า ยังสมัคไทคัพทันใหมคับ (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (3 ส.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่แบน เว็บไซต์ "อบต.หนองไผ่แบน" อ.เมือง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 11545  ตอบ 42
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนายช่างโยธา (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท รับโอน-ย้าย (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 0
อบต.ดงขวาง ออกเรี่ยไร (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 2
ทต.หาดทนง เรียนต่ออนุปริญญา (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี จะสิ้นเดือนไม่เห็นมีข่าวไทคัพสักที่เลยละคับ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 1
อบต.น้ำซึม อยากทำงานใน อบต. น้ำซึมค่ะ (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (22 ก.ค. 2558)    อ่าน 115  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนักวิชาการศึกษา (21 ก.ค. 2558)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ตารางแข่งขันฟุตบอล 7 คน อาวุโสและทั่วไป ฟุตบอลประเพณี สะแกกรังคัพ ครั้งที่ 6 (20 ก.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา2-5 (16 ก.ค. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน ผอ กองวิชาการ (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 0
อบต.ระบำ ขออนุญาต ขายหมูปิ้งนมสด (14 ก.ค. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและต่อเติ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพน [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งพง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งพง ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2(เดือนกุมภาพันธ์ 255 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งพง ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1(เดือนตุลาคม 2557 - [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งพง ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาวัสดุ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในโครงกา [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ระบำ ขอเชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณ [ 10 ก.ค. 2558 ] อ่าน 35 


โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่ที่ 8 [ 2 ก.ค. 2558 ] อ่าน 45 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ศส. มท0806/ ว48 [บัญชีรายชื่อ]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
แจ้งยกเลิกบัญชีรายละเอียดประกอบการอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงและสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11818-11835  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1607  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/11628-11653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/11654-11657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล สล.  [ 29 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ด่วนที่สุด) [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประปี 2557 [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่่่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558) [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ีความไม่สงบทางการเมือง [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
แจ้งการจัดสรรงบบประมารเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเาริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่9 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558)ด่วนที่สุด [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 88 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพ่ิ่มเติม [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 97 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนท่วไป รายการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ส.ค.- ก.ย.58 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 128 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม-กันยายน2558) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา (ด่วนมาก) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ด่วนที่สุด) [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
ขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 92 
ผลการพิจารณาอนุมัติคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 ล้านบาท เดือน ก.ค.58 [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 123 
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยฯ [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 68 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (18 มิ.ย. 2558)    อ่าน 169  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0664174 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com