ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (24 พ.ค. 2558)    อ่าน 3989  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนายช่างโยธา (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.ระบำ ข้อสอบผู้ช่วยบันทึกข้อมูล (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ไผ่เขียว องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 406  ตอบ 3
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.หาดทนง เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนนักวิชาการศึกษา (ด่วน) (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 60  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) นักพัฒนาชุมชน (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 76  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งเกื้อ * * * ลกันหรือไม่ (14 พ.ค. 2558)    อ่าน 79  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (11 พ.ค. 2558)    อ่าน 1362  ตอบ 17
สถ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนการศึกษาฯต้องการย้ายอยู่ใกล้ครอบครัว (8 พ.ค. 2558)    อ่าน 145  ตอบ 1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัส [ 8 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 3 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสวนพลู และ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าอ้อ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่เขียว [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาบางแกรก แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรม ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.หูช้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 13.50 [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [ 3 เม.ย. 2558 ] อ่าน 57 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 167 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]
แบบฟอร์มขอชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศคู่มือสำหรับประชาชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือนและเงินสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 149 
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
กำชับรายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 95 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 (ด่วนที่สุด) [ 11 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 137 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 4/2558 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 138 
ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติม แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 297 
แผนการตรวจประเมิยมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 310 
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่4 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงาน [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (ด่วนที่สุด) [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 34 
แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. (นิติกรรมที่ดิน) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
ขอความอนุเคาะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่7 พ.ศ.2557 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชี ประจำปี 2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
บัญชีสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 175 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 139 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 131  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0640519 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com