ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.ลานสัก หางานค่ะ (18 ก.ย. 2560)    อ่าน 230  ตอบ 3
อบต.หูช้าง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (14 ก.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองยาง สอบถามเรื่องถนน (3 ก.ย. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.หูช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหูช้าง ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ประสบภัย น้ำท่วม (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (28 ส.ค. 2560)    อ่าน 19141  ตอบ 137
อบต.ดอนขวาง แจ้งร้งเรียนเรื่องน้ำประปาในหมู่ที่ 3 ขุ่นมากค่ะ ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ (22 ส.ค. 2560)    อ่าน 1415  ตอบ 15
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 171  ตอบ 0
อบต.บ่อยาง อบต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.ลานสัก เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด (18 ก.ค. 2560)    อ่าน 203  ตอบ 4
อบต.น้ำรอบ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (2 ก.ค. 2560)    อ่าน 157  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (30 มิ.ย. 2560)    อ่าน 408  ตอบ 1
อบต.ประดู่ยืน กีฬาเทโว (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 56  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นายช่างโยธาอาวุโส (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 358  ตอบ 2
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 16 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 23 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเก [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 76 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รส [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเรีตเสริมเ [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 75 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 150 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 263 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรัง จำ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 134 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 140 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 111 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2 [ 6 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 173 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้ [ 31 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 150 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 โ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 144 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 108 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1933  [ 21 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930  [ 21 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928  [ 21 ก.ย. 2560 ]
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1924  [ 21 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1922  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1926  [ 20 ก.ย. 2560 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน สน.คท. มท 0808.2/ว1925  [ 20 ก.ย. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1923  [ 20 ก.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.2/ว1821  [ 20 ก.ย. 2560 ]
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5289  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1918  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1920  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ ว1917  [ 19 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1916  [ 19 ก.ย. 2560 ]
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1915  [ 19 ก.ย. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว1914 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 19 ก.ย. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1911  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/9513, 9514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2560)สน.คท. มท 0808.2/9515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 18 ก.ย. 2560 ]
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1866  [ 18 ก.ย. 2560 ]
แบบรายงานการขออนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ กรณีการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่อง ในปีงบประมาณใหม่ (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 27 
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 48 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 49 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 61 
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหนือจำเป็น [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 15 
การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX300) ด่วนมาก [ 21 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 72 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ส.ค. 60) [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) [ 19 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 41 
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" [ 18 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 121 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 70 
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
การบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 68 
แจ้งมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและบูรณาการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในระดับจังหวัด [ 14 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 42 
ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกููลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 71 
การพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 131 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน มิ.ย. - ส.ค. 60 (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 129 
 
 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอม [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.พลวงสองนาง การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอาหารพร้อมน้ำดื่ม [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ระบำ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของสระว่ายน้ [ 22 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2813  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,259,765 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com