ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี สอบคัดเลือกหัวหน้ากองคลัง (24 ม.ค. 2558)    อ่าน 89  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5และตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธ (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งบุคลากร อบต.วังเมือง จ.นครสวรรค์ (23 ม.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง (22 ม.ค. 2558)    อ่าน 216  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 390  ตอบ 5
อบต.ป่าอ้อ หัวหน้าสำนักงานปลัดยังว่างอยู่ใหม (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 238  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี อบต. ทองหลาง รับโอน (ย้าย) พนักงาน (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 54  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 149  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุและเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง อบต.สะแกกรัง (21 ม.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนที่รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี บ้างคะ (19 ม.ค. 2558)    อ่าน 274  ตอบ 7
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (18 ม.ค. 2558)    อ่าน 10993  ตอบ 104
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ขาย จำหน่าย ยืม เช่า Inverter (16 ม.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 1120  ตอบ 11
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (13 ม.ค. 2558)    อ่าน 8410  ตอบ 85
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูน [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจร และโครงการก่อสร้างขุดขยายสระกักเ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.สุขฤทัย ทหารเสือพระสุริโยทัย (ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์) โดยจ่าสิบเอกวิเศษ ศรีเกตุ [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.เมืองการุ้ง ขอเชิญประชาชนชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นประจำปี 2558 [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.หาดทนง ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนงสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.หาดทนง ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลหาดทนงจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองยายดา โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองยายดา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองบ่มกล้วย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการย้ายหอถังสูงรูปแชมเปญ [ 21 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.ประดุ่ยืน เรื่องประมูลจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 20 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 137 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 153 
   
วัดน้ำพุ

 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1/2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว132  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/1249-1324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว131  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว123  [ 21 ม.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผ่าน website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ.  [ 21 ม.ค. 2558 ]
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. และคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 สน.กศ. มท 0893.3/ว128  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว26  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 3669 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว127  [ 21 ม.ค. 2558 ]
แจ้งให้เข้าสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว124  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว132  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว120 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2558 ]
ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ สน.สส. มท 0891.2/ว75  [ 20 ม.ค. 2558 ]
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2558 สล. มท 0801.1/ว1  [ 20 ม.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว68 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ) ไตรมาสที่ 2 [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง (ด่วนที่สุด) [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2558 (ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำฯ) ไตรมาสที่ 2 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
การโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท. งวดที่ 1/58 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 97 
ขอเชิญประชุมข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 135 
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 23 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ หลักสูตร๗วัน รุ่นที่๓๕และ๓๖ (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (ด่วนที่สุด) [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิิดต่อบุคคลภายนอก [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
การกำหนดตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่ง [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดุแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ขอควา่มร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลพ.ศ.2552 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธืโครงการอบรมหลักสูตร ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 134 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว(ด่วนที่สุด) [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 159 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 104  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0598147 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com