ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
สถ.จ.อุทัยธานี พระบรมสารีริกธาตุ แจกให้ฟรีๆท่านที่มีความความเคารพ มีความศรัทธา มีบุญญาวาสนาบาร (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 10  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี ตรวจสอบการสอบรองปลัด อบต.ด้วยค่ะ (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 321  ตอบ 13
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ส่วนการคลัง (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนต้องการกลับบ้าน (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 310  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ห้วยแห้งรับโอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 154  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี นวช.พัสดุ หาที่ลงอุทัย (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 134  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี ในจังหวัดอุทัยธานีที่ไหนนิติกรว่างบ้าง (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 45  ตอบ 1
อบต.หลุมเข้า นายช่างสวยน่ะครับ (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง แวะเยี่ยมชมเฟสบุค อบต.สะแกกรังบ้างนะคะ (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 86  ตอบ 1
อบต.ป่าอ้อ โครงการคืนความสุขให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (4 ก.ค. 2557)    อ่าน 36  ตอบ 3
อบต.บ้านบึง ขอทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาตาโพ (3 ก.ค. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.ทองหลาง สอบถามที่พักของพนักงาน อบต. (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วังหิน รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลค่ะ (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 116  ตอบ 5
อบต.ทองหลาง นงลักษณ์การพิมพ์ (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 306  ตอบ 7
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ญหาฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (2 ก.ค. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 5
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซอมแซมถน [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
ประชุมผู้บริหาร และ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอ หนองฉาง 10 แห่ง โดนมี นอภ.หนองฉาง , ท้อง [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.หนองฉาง [ 13 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านบึง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ทุ่งโพ ประชุมผู้บริหาร และ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอ หนองฉาง 10 แห่ง โดนมี นอภ.หนองฉาง , ท้อง [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
สถ.จ.อุทัยธานี เผยแพร่การเชิญประชุมเวทีเสวนาเพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.ทองหลาง อบต.ถวายเทียนพรรษา ให้วัดในเขตตำบลทองหลาง [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำซ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
ทต.ลานสัก นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ นายกเทศมนตรี เข้ารับประกาศเกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านบึง [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านบึง คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเข้าร่วมงามแสดงเจ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.หนองฉาง ผลการจับฉลากแบ่งสายกีฬาฟุตซอล มหกรรมกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 35 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


เยี่ยมผู้ป่วยไตวาย [ 7 ก.ค. 2557 ] อ่าน 20 


แปลงเศรษฐกิจพอเพียง [ 7 ก.ค. 2557 ] อ่าน 17 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1136 [ฟอร์ม สบศ.1-3] [แนวทางประมาณการ 2558]  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1149  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1148  [ 8 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1146  [ 8 ก.ค. 2557 ]
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1138  [ 7 ก.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว79 [รายชื่อ]  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2551 ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1131  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สน.สส. มท 0891.3/ว1109  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1128  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ สล. มท 0801.3/ว20  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1135  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1125  [ 4 ก.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว49  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1124  [ 4 ก.ค. 2557 ]
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว78  [ 4 ก.ค. 2557 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สน.บถ. มท 0809.5/ว77  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1120  [ 3 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1119  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว25  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เมษายน-กันยายน 2557) สน.บถ. มท 0809.2/ว1116  [ 3 ก.ค. 2557 ]
แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 3 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1110  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว18  [ 2 ก.ค. 2557 ]
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว32  [ 2 ก.ค. 2557 ]
แบบฟอร์มการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
บัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว เลือกบรรจุแต่งตั้งใน อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.สอบแข่งขันแทน ภาคเหนือ เขต 2จังหวัดอุทัยธานี [ 5 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 315 
การฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 (ด่วนที่สุด) [ 1 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 257 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (หลักสูตร๗วัน) [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย พ.ศ. 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
บัญชีสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่ 6/2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบััญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 งวดที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
รายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 16 พฤษภาคม 2551 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) [ 8 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557(1เมษายน2557ถึงวันที่30กันยายน2557) [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2557 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 6/2557 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 109 
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม)โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด) [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
การประสานแผนบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท. [ 2 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 91 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0520766 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com