ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 11816  ตอบ 110
อบต.ดอนขวาง ดีใจ กับ เว็บใหม่ อบต.ดอนขวาง (31 มี.ค. 2558)    อ่าน 1460  ตอบ 6
อบต.ป่าอ้อ เชิญชิมมะปรางหวาน จากสวนพอเพียง ตำบลป่าอ้อ (30 มี.ค. 2558)    อ่าน 307  ตอบ 3
อบต.บ่อยาง ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่อบต.บ่อยางได้เลย (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 2
อบต.ป่าอ้อ มีใครรู้จัก นางเครือพันธ์ ชัยวัน ที่เป็น ภารโรง บ้างมั๊ยครับ (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ มีใครรู้จัก นางเครือพันธ์ ชัยวัน (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม อบต หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ บุรีรัมย์ รับโอน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญขี เจ้า (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 1670  ตอบ 5
สถ.จ.อุทัยธานี ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่ตรงวุฒิที่มีอยู่ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 5496  ตอบ 34
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิในการบรรจุครูผู้ดูแลเด็ก/การเริ่มต้นงานใหม่ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 3661  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี นักพัฒนาชุมชนที่ไหนว่างบ้างค่ะ (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 366  ตอบ 7
อบต.ระบำ อยากทราบว่า จะมีงานทอดผ้าป่า วันที่ 13 เมษายน 2558 ที่วัดห้วยเปล้า จริงหรือเปล่ (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองขาหย่าง เรียนท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่หรือผู้รู้ครับ (25 มี.ค. 2558)    อ่าน 345  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 ด่วน อบต.ในเมืองอุทัยธานี (23 มี.ค. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ทต.เมืองการุ้ง รับโอนย้าย (18 มี.ค. 2558)    อ่าน 927  ตอบ 10
สถ.จ.อุทัยธานี สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (17 มี.ค. 2558)    อ่าน 353  ตอบ 7
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 13 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
ทต.ลานสัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานสัก ออกประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสามปี ชุมชน 6 คลองชัยพัฒนา [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส [ 1 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร หมั่นมาก พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สะแกกรังร่วมกับนายวิทูรย์ วัชรขจร ผู [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 29 
ทต.ตลุกดู่ เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ตลอดเดือนเมษายน 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานสัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานสัก ออกประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสามปี ชุมชน 5 บ้านนาไร่เด [ 31 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.พลวงสองนาง ประกาศศตรวจรับงานจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพ [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำซึม นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม มอบให้นางกัลยา จันทรโสภา เลขา [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.ลานสัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานสัก ออกประชาคม จัดทำแผนพัฒนาสามปี ชุมชน 4 ลานสักพัฒนา [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.น้ำซึม การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 157 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 177 
   
วัดน้ำพุ

 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว691  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และมลรัฐฮาวาย ของสหรัฐอเมริกา สน.พส. มท 0810.4/ว686  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว674  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดการค้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว675  [ 31 มี.ค. 2558 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.4-6) และสายอาชีพ (ปวช. 1-3) ทุกแห่ง จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัด อปท. สน.กศ. มท 0893.2/ว676  [ 31 มี.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/5413-5444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2558 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว625  [ 31 มี.ค. 2558 ]
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว665  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.2/ว653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สน.คท. มท 0808.3/ว1900  [ 30 มี.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว659  [ 30 มี.ค. 2558 ]
โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว660  [ 30 มี.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ งวดที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด) [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 192 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด่วนมาก) [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 103 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ก.พ.58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 85 
การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 7 
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคา 2559 [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 3 
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุน) [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ 2558 (แผน) [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 (ด่วนที่สุด) [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะการของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินของ ปอท. [ 30 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี2558(ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2558(ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 42 
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2555 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
หารือคุณวุติการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกาาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ก.ท.กำหนด (ด่วนที่สุด) [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
การแจกจ่ายหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด อ่านอุ่นรัก [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี พ.ศ. 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเาริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่4 (เดือนเมษายน2558) ด่วนที่สุด [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0624458 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com