ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.น้ำรอบ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 5
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 6931  ตอบ 3
อบต.ทุ่งโพ ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.เขาบางแกรก ขอแสงสว่างเพิ่มค่ะ (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 50  ตอบ 1
ทต.เขาบางแกรก ขอให้เทศบาลเขาบางแกรกช่วยตรวจสอบกลิ่นควันรบกวนบริเณแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านทุ่งนาว (19 ก.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี  * * * งกันเป็น10ปี แต่ยังจำได้ขึ้นใจ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.ห้วยคต  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ปวช.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (17 ก.ย. 2559)    อ่าน 17008  ตอบ 129
สถ.จ.อุทัยธานี ธุรการ อยากย้ายกลับบ้าน(อุทัยธานี) ที่ไหนว่างบ้างคะ (16 ก.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) โรงพยาบาลยางตลาด (15 ก.ย. 2559)    อ่าน 35  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 93 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
อบต.น้ำซึม แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบปร [ 24 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ระบำ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.สุขฤทัย โครงการ "คนสุขฤทัย ใส่ใจสุขภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.สุขฤทัย โครงการ "คนสุขฤทัย ไร้พุง" ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองยายดา โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับตรวจสอ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ประดู่ยืน ทำบุญสัญจร วัดประดู่ยืน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทม.อุทัยธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนมณีรัตน์ ข้างบ้านเ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.อุทัยธานี ทถ.จ.อุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรและประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนร [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.อุทัยธานี สถจ.อุทัยธานี จัดประชุมการให้คำแนะนำและติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่ได้ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 21 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกายป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวั [ 14 ก.ย. 2559 ] อ่าน 17 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ฯ และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที [ 13 ก.ย. 2559 ] อ่าน 28 
   
วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการประชุมเพื่อให้คำแนะนำและติดตามผลความคืบหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหอุปสรรคการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 145 
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์ [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
การสรรหาปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลุกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 53 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
การตรวจรับรองงบการเงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างของ อปท. [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 52 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2559 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 93 
การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวีชาชีพระดับเชี่ยวชาญ [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหากระทำความหิดทางวินัย [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 48 
แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ [ 16 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 110 
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 199 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 180 
ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 108 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 14 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 72 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 166 
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 103 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 113 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 8/2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ส.ค. 59) [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 112 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 864,248 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com