ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 7422  ตอบ 5
อบต.ดงขวาง การขอใช้ที่ราชพัสดุของ อบต. (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่า​ ณ​ วัดห้วย​เปล้า​ มีจริงหรือเ (23 พ.ค. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.ท่าโพ ขอเบอร์ติดต่อกลุ่มเพลงพื้นบ้าน (22 พ.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ุรับโอน (ย้าย) นักวิชาการศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 73  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ หาที่โอนย้าย (16 พ.ค. 2560)    อ่าน 312  ตอบ 8
สถ.จ.อุทัยธานี นายช่างโยธาอาวุโส (8 พ.ค. 2560)    อ่าน 104  ตอบ 0
ทม.อุทัยธานี น้ำประปา (8 พ.ค. 2560)    อ่าน 611  ตอบ 5
ทต.หนองฉาง คนหนองฉางอยากได้โลตัส (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 2029  ตอบ 6
อบต.ทัพหลวง เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ อบต.ทัพหลวง (3 พ.ค. 2560)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (24 เม.ย. 2560)    อ่าน 193  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 190  ตอบ 0
อบต.หนองบ่มกล้วย เว็บไซต์ อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 127  ตอบ 1
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งผลการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถน [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 127 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 239 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
 
อบต.ห้วยคต ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้งลวดตาข่ายโรงกรองน้ำระ [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้งลวดตาข่ายโรงกรองน้ำระ [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้งลวดตาข่ายโรงกรองน้ำระ [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนขวาง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านกลางเขา [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนขวาง ประกาศสอบโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านดอนขวาง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนขวาง ประกาศสอบราคาโครงการขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 3 - 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธา [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ขอเชิญร่วมอุปสมบทนาคหมู่รุ่นพิเศษ (จำพรรษ) [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินแจง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศ่บาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
   

วัดน้ำพุ หมู่ 6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
 
 
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1042  [ 25 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1041  [ 25 พ.ค. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1026  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1039  [ 25 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย สน.คท. มท 0808.2/ว2709  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1031  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว23  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1023  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1019  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1009  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1013  [ 23 พ.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15 สน.คท. มท 0808.2/ว1001 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว1018  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ กพส. มท 0810.4/ว1016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/5277-5325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า กพส. มท 0810.5/ว1010  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1012 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 22 พ.ค. 2560 ]
แผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 246 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว111 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 78 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ (LPA) [ 4 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1920 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค(ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 48 
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง พัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 54 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 28 
การตรวจสอบข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพที่ผดพลาดในรายการเลขบัตรประชาชน (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 [ 24 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 85 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 64 
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น ภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด) [ 22 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ งวด 3/2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 121 
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจตำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 65 
การตรวจสอบการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
แจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560 [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 93 
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ [ 18 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ธ.ค.59 และ ก.พ.60) [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 147 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน เม.ย. 60) [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 152 
การเปิดศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุทัยธานี (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 135 
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด) [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
โครงการฝึกอบรม "เสริมสร้างความแข็งแกร่งการคลังท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 16 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 194 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 15 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 73 
แนวทางปฏิบัติในการตรวจบัญชีการเงินขององอค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 113 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือน เม.ย. 60 (ด่วนที่สุด) [ 15 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 97 
แจ้งการบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ด่วนที่สุด) [ 11 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 132 
 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 2764  ตอบ 1  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 1,052,797 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com