ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
ทต.หนองฉาง ถนนคนเดิน (20 ธ.ค. 2557)    อ่าน 438  ตอบ 7
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนที่รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี บ้างคะ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 85  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รองปลัด 7อยากหาที่สับเปลี่ยนบริเวณใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลกบ้างไ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 275  ตอบ 3
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5และตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธ (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 105  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง (19 ธ.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.ระบำ สอบถาม ที่พักใน ระบำ หรือ ใน อ.ลานสัก (17 ธ.ค. 2557)    อ่าน 342  ตอบ 2
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง นายกเพลินเพชร จัดประชาคมหมู่บ้านพูดคุยแก้ปัญหาวัดกับชาวบ้าน (15 ธ.ค. 2557)    อ่าน 143  ตอบ 0
อบต.ระบำ อยากทราบว่าที่ วัดป่าศรัทธาธรรม มีงานยกช่อฟ้าอุโบสถ แล้วทอดผ้าป่าสามัคคีจริงรึเป (12 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8224  ตอบ 84
อบต.ป่าอ้อ ข้าวไรซเบอร์รี่ (11 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1004  ตอบ 8
ทต.หาดทนง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2557)    อ่าน 5180  ตอบ 23
สถ.จ.อุทัยธานี อบต หนองหลวง ส่วางอารมณ์ (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 266  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (3 ธ.ค. 2557)    อ่าน 207  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.ไหนรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้าง (2 ธ.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี รับโอนพนักงานส่วนตำบล (2 ธ.ค. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน [ 3 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูน [ 4 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
 
 
  ท่านมีความเห็นอย่างไรกับWebsite นี้
  ดีมาก สวยมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
  ไม่ดีเลย
 
อบต.เนินแจง โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินแจง โครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ [ 22 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E AUCTION)โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวด [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
ทต.หาดทนง โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว "คืนความสุข สู่ประชาชน คนหาดทนง เมืองอุทัยธานี&quo [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.ป่าอ้อ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.เกาะเทโพ เรื่องก่อสร้างถังน้ำใส [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.เกาะเทโพ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศอบต.โคกหม้อ เรื่องประมูลจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.หนองกระทุ่ม เรื่องจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 19 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับความกรุณาจาก อ ปริญญา ผอ. รพ. สา [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 120 


โครงการพัฒนาตำบลนมแม่ สู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องงานอนามัยแม่และเด็กตำบลทุ่ [ 21 ก.ค. 2557 ] อ่าน 136 
   
วัดน้ำพุ

 
 
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2346  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว2338  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2316  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2337  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2341  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว2318  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สล. มท 0801.3/ว43  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล กจ.  [ 19 ธ.ค. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2289  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2286  [ 12 ธ.ค. 2557 ]
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ด่วนที่สุด) [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 74 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ และภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.57 ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 154 
แจ้งการโอนภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 175 
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมค่าใช้จ่าย [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 141 
แบบสำรวจข้อมูลค่าครองชีพชั่วคราว (แบบที่ 1 - 5) ให้ส่งจังหวัดภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 [ 3 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 273 
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ 22 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 5 วัน)(ด่วนที่สุด) [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
หนังสือ ข้าราชการยุคใหม่หัวใจสีขาว [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2558 [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด) [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่5 พ.ศ.2555 เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 8 เป็นระดับ 9 [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557(ด่วนที่สุด) [ 17 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494 พ.ศ.2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดของเทศบาล [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซี เป็น ระบบแท่ง (ด่วนมาก) [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 146 
แจ้งการใช้แบบฟอร์มใบเบิกเงินและแบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สำหรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 16 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด) [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 15 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 [ 13 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 11 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 58 
แจ้งเวียนผู้ทิ้งงาน [ 9 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธ์ศาสตร์ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 0583475 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com