ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
 
อบต.น้ำรอบ ขอเบอร์ติดต่อ เพื่อรับส่งผู้ป่วยจากที่บ้านไปยังโรงพยาบาล (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตำแหน่งว่างของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (18 ต.ค. 2559)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับโอน(ย้าย)นายช่างโยธา (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หูช้าง ประชาสัมพันธ์ อินโฟรกราฟิก (Infographic) ไอโอดีน (10 ต.ค. 2559)    อ่าน 35  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.อุทัยเก่า  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (8 ต.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.หนองยาง เว็บไซต์ อบต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ต.ค. 2559)    อ่าน 7011  ตอบ 4
สถ.จ.อุทัยธานี วุฒิอะไรถึงจะบรรจุได้ (4 ต.ค. 2559)    อ่าน 123  ตอบ 2
สถ.จ.อุทัยธานี ธุรการ อยากย้ายกลับบ้าน(อุทัยธานี) ที่ไหนว่างบ้างคะ (3 ต.ค. 2559)    อ่าน 139  ตอบ 3
อบต.น้ำรอบ (++อ่านทบทวน ชัวร์ๆๆ++)แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สาขาเอกวิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจ (29 ก.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.สะแกกรัง ถนนสาย ม.2 ข้างสมบัติดีเซล (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 105  ตอบ 8
อบต.หนองหลวง ปัญหาในตำบลหนองหลววง (27 ก.ย. 2559)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.น้ำรอบ  โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.สุขฤทัย โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (25 ก.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประ [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ เรื่อง แจ้งเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจ้าง [ 13 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งโพ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ด้านประปาหมู่บ้าน
  ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ด้านสาธารณสุข
  การบริการประชาชน
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผลการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งนา-บ้ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คส [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง คส [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.หาดทนง พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ทำบุญ ๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ตลุกดู่ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.สะแกกรัง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศ อบต.บ้านบึง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลสอบการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารก [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.พ. 2554
 
 


โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 [ 19 ต.ค. 2559 ] อ่าน 72 


ปลายทางแห่งแสงเทียน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (นายวินัย แป้นพยาม ฯ) ในวันที่ 7 ตุล [ 14 ต.ค. 2559 ] อ่าน 23 
   
วัดทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง

 
 
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2170  [ 19 ต.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัด แจ้ง อปท. ในพื้นที่ที่มีแผนงาน/โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า กพส. มท 0810.5/ว2171  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14381-14456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14326-14348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14250-14325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2559 ]
สำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการกรณีผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ หรือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2158  [ 19 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2172 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ปีงบประมษณ พ.ศ. 2558 และ 2559 ที่เหลือจ่าย [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 172 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิต จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น(สำหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านกา่รฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 46 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. อุทัยธานี [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ (e-Report) ด่วนที่สุด [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 21 
การจัีดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)ด่วนที่สุด [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ โครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 64 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธา่รณะของเทศบาลและ อบต.รอบ 3 (ด่วนที่สุด) [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม (LTAX GIS) [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 80 
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
โครงการฝึกอบรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
การร้องขอให้ทบทวนการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับตำแหน่งครูผู้ดุแลเด็ก และขอรับการเยียวยาตามมาตรการที่ ก.ท. กำหนด [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม เดือนกันยายน 2559 [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2559 [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 92 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาส 4 เดือนกันยายน 2559 [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 65 
 
 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
ถนนในหมู่บ้าบ (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 0  
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 0-5697-1504
จำนวนผู้เข้าชม 872,872 เริ่มนับ 1 ก.พ. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com